„Jedna z pracownic na spotkaniu z dyrekcją magazynu powiedziała, że sama zorganizowała sobie stanowisko pracy tak, jak jej wygodnie, inaczej niż zaprojektowano. Na to usłyszała, że jeśli wydaje jej się, że może zrobić to lepiej, niż obliczyła to wcześniej cała armia ludzi, to się myli. Rzeczywistość jest jednak taka, że biurka do pakowania ustawiane są zawsze na tę samą wysokość, niezależnie od wzrostu czy sprawności danej osoby”.

źródło: Agnieszka Mróz, OZZ Inicjatywa Pracownicza, związkowczyni i pracownica Amazona

A M Z N