„Zasady Przywództwa nigdy nie były parafrazowane; kiedy pojawiała się wątpliwość co do ich brzmienia, wyciągano laminowane karty”.

źródło: Charles Duhigg, Is Amazon Unstoppable?, „The New Yorker”, 2019

A M Z N