„Historia automatyzacji i komputeryzacji wiedzy, od przędzalni do mikroprocesorów, jest nie tylko historią coraz bardziej wszechstronnych maszyn, zabierających ludziom miejsca pracy. To także historia koncentracji władzy i wiedzy w węższej grupie rąk i głów”.

źródło: James Bridle, New Dark Age: Technology and the End of the Future, Verso, 2018

A M Z N