„Robinson stwierdziła, że wskaźnik wypadków jest wysoki, ponieważ Amazon agresywnie je rejestruje i dba, aby nie przywrócić pracowników do pracy zbyt wcześnie. Wielu pracowników twierdzi jednak, że nie takie były ich doświadczenia”.

A M Z N